zo 25 nov 2018  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Gedachtenisdienst (Laatste zondag van het kerkelijk jaar)
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 139: 1, 2 en 6
1e collecte       Kerk in Actie: Colombia
2e collecte       Onze gemeente
Kindernevendienst
Om 11.30 uur is er weer Tienerbrunch
 

terug