zo 18 nov 2018  om 09.30 uur
Voorganger: ds. H.J.W. Bakker te Spannum
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    654: 1 en 4
1e collecte       Sulawesi
2e collecte       Onze gemeente
Uitgangscollecte         Jeugdwerk in Nijland
 

terug