zo 4 nov 2018  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. Wiebenga te Sneek
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    868: 1 en 4
Collecte          Onze gemeente
Uitgangscollecte         Binnenlands diaconaat          
Kindernevendienst
Tienerdienst
 

terug