zo 27 okt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst, Bijbelzondag
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    273: 1, 2 en 4
1e collecte       Kerk in Actie: C.A.R.
2e collecte       Onze gemeente
Extra collecte  Nederlands Bijbelgenootschap
Kindernevendienst
 

terug