zo 20 okt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. A.P.J. van Ligten te Sneek
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 146: 1 en 3
1e collecte       Noodhulp Bahama’s
2e collecte       Onze gemeente
Extra collecte  Kinderkerk
Kindernevendienst
 

terug