zo 29 sep 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. Marjolijn de Waal, Vijfhuizen (Haarlem)
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    245: 1 en 3
Organist          Taeke van Popta
Collecte          Onze gemeente
Uitgangscollecte         Werelddiaconaat
Kindernevendienst
 

terug