zo 22 sep 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. Wiebenga te Sneek
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    837: 1 en 4
Organist          Wim de Vries
1e collecte       Kledingbus
2e collecte       Onze gemeente
Extra collecte  Vredeswerk
Kindernevendienst
 

terug