zo 4 aug 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst, met Prot. Gem. Oosthem/Abbega/Folsgare
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    978: 1, 3 en 4
1e collecte       Diaconie
2e collecte       Kerk
Koffiedrinken
 

terug