zo 30 jun 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Hans de Waal
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    601: 1 en 2
1e collecte       Binnenlands diaconaat
2e collecte       Onze gemeente
Extra collecte Kinderkerk
Kindernevendienst
 

terug