zo 28 apr 2019  om 09.30 uur
Voorganger: ds. R. Veenboer, Leeuwarden
Kerkdienst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 98: 1 en 3
1e collecte       Budget-maatjes Fryslân
2e collecte       Onze gemeente
Kindernevendienst
 

terug