zo 17 mrt 2019  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Lieuwe Westra fan Lollum
Fryske tsjinst
Organist: Taeke van Popta

Lied voor de dienst    Ps. 23: 1 en 2
Collecte          Onze gemeente
Uitgangscollecte         Binnenlands diaconaat
Kindernevendienst
 

terug