Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland

Lente
Dit is de website van de Protestantse gemeente te Nijland
Op de website van de Protestantse gemeente te Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: Protestantsekerknijland@gmail.com

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Van de predikant Van de predikant
Lees hier de bijdrage van onze dominee Ds. Hans de Waal, met daarin pastoraal nieuws, informatie over de kerkdiensten en een persoonlijke noot!
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Actualiteit rond corona en onze gemeente

Actualiteit rond corona en onze gemeente
Niemand kan zich een situatie heugen dat de klokken op zondagochtend niet geluid hebben en de kerk gesloten bleef, zelfs niet in de oorlog. Momenteel is dat wel het geval. We volgen de richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM, de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân, die ook een samenkomst van minder dan 100 mensen sterk ontraden.
Ook in kleine kring geven we elkaar geen hand en bewaren we gepaste afstand. 
Nu bekend is dat zolang de richtlijnen van overheid en RIVM dit aangeven, wij in onze gemeente vieringen houden via de Kerkomroep.nl.
De vieringen staan met de link in de agenda op onze website inclusief de aanvangstijd, en worden gehouden in de kleinst mogelijke kring (ouderling, diaken, predikant, koster en organist).
Om deze diensten thuis online mee te kunnen maken gaat u naar de website in deze link http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21824 en klikt dan op de "live-verbinding met de kerk". Ziet u de verbinding niet, laadt dan de pagina opnieuw, via het cirkelpijltje naast de regel waarin de website staat genoemd.

Nu lijkt het komende periode de goede kant op te gaan met de nieuwe richtlijnen die gelden vanaf 11 mei 2020. Zodra er voor onze kerk meer over bekend is, wordt dit o.a. via onze website gecommuniceerd. In de tussenliggende tijd passen we goed op elkaar en bidden we voor elkaar en voor alle mensen die zich voor een ander inzetten. God's zegen toegewenst.
 
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
Wilt u een gift overmaken, doe dit dan onder vermelding van ‘Corona’. Van harte aanbevolen. Het rekeningnummer van de Diaconie te Nijland is NL78 RABO 0142 3396 52.
 
Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Mocht u een bijdrage willen geven aan de kerk, dan kan dit op onderstaand rekeningnummer. Alvast hartelijk dank!
NL90 RABO 0308 7224 69 t.n.v. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE PROT GEMEENTE NIJLAND.

Lees alles van de Kerkrentemeesters: http://www.kerknijland.nl/kerkrentmeesters
 
Concept beleidsplan 2020-2023 is t/m 31 mei 2020 ter inzage.

Concept beleidsplan 2020-2023 is t/m 31 mei 2020 ter inzage.
Via onderstaande link kunt u het Concept Beleidsplan 2020-2023 downloaden. Reacties en/of opmerkingen kun je richten aan Kerkenraad of predikant.

Link naar Concept Beleidsplan 2020-2023

 
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers