Psalm 23 Psalm 23
1In Davidspsalm.
De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,
2troch Him mei ik lizze yn griene greiden,
Hy bringt my by wetters dêr’t ik rêst fyn.
3Hy lit my wer ta mysels komme,
Hy liedt my op rjochte paden
om ’e wille fan syn namme.
4Al gean ik troch in delling fol djippe skaden,
ik bin net bang foar ûnheil,
want Jo binne deun by my;
jo stôk en jo stêf
dy fertreaste my.
5Jo meitsje my de tafel ree
foar de eagen fan myn benearders.
Jo salvje my de holle mei oalje
en myn beker rint oer.
6Kleare goedens en geunst sille my folgje
al myn libbensdagen;
en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare,
salang’t de dagen duorje.

(Nije Fryske Bibeloersetting)
 
Nieuw bericht over de kerkdiensten (20 maart 2020) Nieuw bericht over de kerkdiensten (20 maart 2020)
Niemand kan zich een situatie heugen dat de klokken op zondagochtend niet geluid hebben en de kerk gesloten bleef, zelfs niet in de oorlog. Momenteel is dat wel het geval. We volgen de richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM, de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân, die ook een samenkomst van minder dan 100 mensen sterk ontraden. Ook in kleine kring geven we elkaar geen hand en bewaren we gepaste afstand. Op zondag 15 maart bleef de kerk dicht en was er geen kerkdienst. Reguliere kerkdiensten zijn er, voor zover nu bekend, evenmin op zondag 22 en 29 maart en op zondag 5 april. Wel zullen wij vanaf zondag 22 maart a.s. om 9.30 uur, in de kleinst mogelijke kring (ouderling, diaken, predikant; koster, organist) korte vieringen gaan houden en deze uitzenden via kerkradio en internet. Om deze diensten thuis online mee te kunnen maken gaat u naar de website www.kerkomroep.nl, zoekt u naar ‘Nijland’ en klikt u, even voor 9.30 uur, op de live-verbinding met de kerk. Ziet u de verbinding niet, laadt dan de pagina opnieuw. Over de diensten in de week voor Pasen, op de dag van Pasen en op de zondagen daarna zal de kerkenraad zich nog beraden en zich daarbij mede laten leiden door de adviezen en maatregelen van overheid en kerk na 6 april.
 
 
Dit is de website van de Protestantse Kerk Nijland.

Wintertijd!
Dit is de website van de Protestantse Kerk Nijland.
Op de website van de Protestantse Kerk Nijland kun je/kunt u alle informatie vinden over de kerk, onze gemeente, haar activiteiten, nieuws van de predikant, nieuws van de kerkenraad, noem maar op. 

Zet hem in je/uw favorieten en blijf op de hoogte van alle activiteiten van onze kerk! 
Zoals u kunt zien is de site volop in bewerking, maar blijft voor een ieder beschikbaar. Hierdoor wordt hij ook op mobiele apparaten goed te lezen.

Voor tips en vragen over de site kunt u mailen naar: 

Tot ziens in onze kerk!
 
 
Bericht aangaande de kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Nijland (13 maart 2020) Bericht aangaande de kerkdiensten in de Nicolaaskerk te Nijland (13 maart 2020)
Naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse regering over de maatregelen met betrekking tot het indammen van het coronavirus, en de adviezen in dat kader van de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân omtrent het houden van kerkdiensten, hebben moderamen en kerkenraad van de protestantse gemeente te Nijland besloten om, tot nader order, de kerkdiensten in de maand maart (15, 22, 29 maart) in de Nicolaaskerk te Nijland te laten vervallen. Er is derhalve ook geen uitzending vanuit onze gemeente via kerkradio en kerkomroep.nl. We stemmen in met de overwegingen die in de brief van Classis Fryslân worden genoemd. Over een eventuele alternatieve invulling van de diensten op 22 en 29 maart hebben we op een later moment overleg en zullen u daarover via de website of op een andere manier informeren. CMV Excelsior heeft laten weten dat alle jubileumactiviteiten vanwege het 100-jarig bestaan, waaronder medewerking aan de kerkdienst in Nijland op 29 maart, niet zullen doorgaan. Voor andere gemeenteactiviteiten met meerdere aanwezigen in deze periode, zoals de koffieochtend van de diaconie op 18 maart, geldt eveneens het advies om deze niet door te laten gaan.

In pastorale situaties kunt u uiteraard onverminderd contact opnemen met de ouderlingen en de predikant.

In verbondenheid,
Namens het moderamen,

Mathillie Gerbrandy-Jansen, voorzitter
Ds. Hans de Waal, predikant

PS. Voor de brief van Classis Fryslan:
http://kerknijland.nl/downloadcentrum

 
 
Van de predikant Van de predikant
Lees hier de bijdrage van Ds. Hans de Waal: 
http://www.kerknijland.nl/gemeente
 
Van de Kindernevendienst!

Van de Kindernevendienst!
Elke zondag hebben wij een Kindernevendienst tijdens onze kerkdiensten. Op de site kun je meer lezen! Jij komt toch ook?
Lees meer op bijgaande link: http://www.kerknijland.nl/kinderen
 
Nieuws van de diaconie Nieuws van de diaconie
Lees alle informatie van onze Diaconie hier: http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Nieuws van de Zendingscommissie Nieuws van de Zendingscommissie
Lees het nieuws op : http://www.kerknijland.nl/diaconie
 
Privacy verklaring PKN Nijland Privacy verklaring PKN Nijland

http://www.kerknijland.nl/privacyverklaring.aspx
 
Foto albums van onze kerkelijke activiteiten Foto albums van onze kerkelijke activiteiten
Klik op de link om alle fotoalbums van afgelopen jaren te bekijken. http://www.kerknijland.nl/fotoalbum_divers