Van de predikant en kerkenraad

Van de predikant en kerkenraad
Activiteiten

Bijbelkring
De volgende Bijbelkring in de pastorie is op dinsdag 11 februari om 10.00 uur. We lezen Lucas 10, 25-42. Over de barmhartige Samaritaan en het ene noodzakelijke. Iedereen is van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest.

Tienerbrunch
Op zondag 9 februari om 11.30 uur is er weer een Tienerbrunch in de consistorie van de kerk. Elkaar ontmoeten, lekker eten, gezelligheid en een goed gesprek. Mis het niet!

Mannenvereniging
De mannenvereniging komt bijeen op maandag 10 februari om 14.30 uur bij fam. A. Gerbrandy (Ljip 9, Bolsward). We lezen 2 Sam. 13 en 14, over vader en zoon David en Absalom. Ook is er een vrije bijdrage door een van de leden. Welkom!

Verdiepingskring ‘Spiritualiteit’
Zoals al eerder aangekondigd start op donderdag 13 februari om 19.30 uur een nieuwe Verdiepingskring: ‘Speuren in de schatkamer van de protestantse spiritualiteit’. Als protestantse gemeente(n) van nu zijn we als het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de traditie ligt achter ons, opgeborgen in oude boeken en bibliotheken. Maar dat verleden heeft ons mede gevormd en de traditie is een schatkamer waarin je naar hartenlust kunt speuren. Dat zullen we gaan doen aan de hand van een klein maar rijk boekje, samengesteld door Rick Benjamins: Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland (uitgave Kok, Kampen 2010). Het boek is nieuw en tweedehands te bestellen voor een zachte prijs (als dat niet lukt, laat het even weten). Op de eerste avond zijn ook kopieën beschikbaar. Het bevat een grote rijkdom aan gebeden en teksten en fragmenten uit het werk van onder meer Thomas a Kempis, Erasmus en de reformatoren, tot aan Da Costa, Noordmans, Miskotte, Buskes en vele anderen. Herkenning en instemming, vervreemding en kritiek – het verleden roept ongetwijfeld van alles op en dat is ook de bedoeling. Steeds lezen we enkele teksten en gaan daarover in gesprek. Iedereen is welkom, ook geïnteresseerden elders uit de Ring. De avonden worden gehouden in de consistorie van de Nicolaaskerk (ook te bereiken via de hoofdingang). De overige data zijn 12 maart, 16 april en 14 mei. Informatie en aanmelden kan bij ondergetekende.

Jubileum
Op zaterdag 8 februari is het 40 jaar geleden dat Johannes Bakker en Greetje Bakker-Smid (Hanzestaete 8, 8701 XC Bolsward) in het huwelijk traden. Een dankbare dag en een heuglijk jubileum. Hartelijke felicitaties voor jullie, de kinderen en kleinkinderen en alle dierbaren om jullie heen en de zegen van God voor de tijd die komt.

Wurd fan ‘e moanne
De Heare is myn krêft en myn skyld,
myn hert is wis fan Him.
Ik krige help: no jubelet myn hert
en mei myn liet wol ik Him loovje.
De Heare is de krêft fan syn folk,
Hy is de hâld en heil foar syn messias.
Rêd jo folk en segenje jo erfdiel,
hoedzje en draach se oant yn ivichheid. (Ps. 28, 7-9).

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal


 
terug