Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten
De 40-dagentijd is begonnen op de Aswoensdag en met 1 maart als eerste zondag. We zijn op weg naar Pasen. We naderen het geheim van de kerk. We volgen de weg van Jezus naar Jeruzalem, zo ver als we kunnen. Door stilte en bezinning en door samen te zingen en te bidden en te luisteren, plaatsen we ons leven en gemeente-zijn weer opnieuw in het licht van het leven en sterven van Christus. Lezingen uit het boek Exodus worden afgewisseld met woorden uit het evangelie. De kinderen werken elke week aan een teken van leven voor anderen om ons heen. Gemeenteleden delen in de diensten bemoedigende ervaringen. Op woensdag 11 maart is de jaarlijkse Biddag voor Gewas en Arbeid. ’s Avonds om 19.30 uur is iedereen welkom in de kerk om te bidden en te danken. Op zondag 29 maart, de 5e van de 40 dagen, is er een bijzondere dienst met medewerking van CMV Excelsior. Het korps bestaat in 2020 100 jaar. Dat is heel bijzonder en alvast een hartelijke felicitatie namens de gehele kerkelijke gemeente van Nijland. De muziekvereniging wil op deze zondag graag met gemeente en dorp op muzikale wijze God danken voor hun jubileum en daar dragen wij graag aan bij.

Bijbelkring
Op dinsdag 10 maart is de volgende bijbelkring in de pastorie om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom. We lezen deze keer, in de 40-dagentijd, over hoe het toegaat rondom de maaltijd, zowel in de gewone wereld als in het Koninkrijk van God: Lucas 14, 1-24.

Mannenvereniging
De mannenvereniging vergadert op maandagmiddag 9 maart om 14.30 uur bij dhr. Boorsma (Snekerweg 5/103, Bolsward). We volgen de verhalen over David en zijn zoon Absalom. Ter voorbereiding kan 2 Sam. 15-19:9 worden gelezen. Ook is er een vrije bijdrage. Gasten zijn welkom.

Verdiepingskring ‘Protestantse spiritualiteit’
Als protestantse gemeente van nu zijn we als het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de traditie ligt achter ons, opgeborgen in oude boeken en bibliotheken. Maar dat verleden heeft ons mede gevormd en de traditie is een schatkamer waarin je naar hartenlust kunt speuren. Dat doen we aan de hand van een boekje, samengesteld door Rick Benjamins: ‘Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland’ (uitgave Kok, Kampen 2010). Herkenning en instemming, vervreemding en kritiek – het verleden roept ongetwijfeld van alles op en dat is ook de bedoeling. Op de tweede avond, op donderdag 12 maart om 19.30 uur, lezen we weer enkele teksten en gaan daarover in gesprek. Iedereen is welkom, ook geïnteresseerden elders uit de Ring. De avonden worden gehouden in de consistorie van de Nicolaaskerk (ook te bereiken via de hoofdingang). Er zijn kopieën beschikbaar. Voor wie het boekje heeft en zich alvast wil voorbereiden: we zullen in ieder geval iets lezen uit het gedeelte tussen pp. 40-77.

Tienerbrunch
De volgende tienerbrunch is op zondag 29 maart om 11.30 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. Lekker eten, een gezellige ontmoeting en een goed gesprek. Mis het niet!

Jubileum
Op dinsdag 24 maart is het 25 jaar geleden dat Gosse en Anita Hofstra-Spijksma (Singel 40) in het huwelijk traden. Een prachtig jubileum! We wensen jullie, met de kinderen en anderen om jullie heen, een mooie en dankbare dag toe en de zegen van God voor de tijd die komt.

Wurd fan ‘e moanne
‘Hja wienen ûnderweis, op Jeruzalem oan. Jezus rûn foar harren út. De learlingen wienen tige ferheard en ek de minsken dy’t Him folgen, wienen bang. Jezus naam de tolve wer fansiden en begûn mei har te praten oer de dingen dy’t Him oerkomme soenen. Hy sei: Wy geane no nei Jeruzalem; dêr sil de Minskesoan útlevere wurde oan ’e hegeprysters en de wetlearaars: se sille Him feroardielje ta de dea en oerleverje oan ’e heidens. Dy sille Him húnje, spuie, giselje en deameitsje. Mar mei trije dagen sil Er ferrize.’ (Mk. 10, 32-34)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 27 maart (loopt t/m zondag 3 mei)
 
terug