Concept Beleidsplan 2020-2023 PKN Nijland

De Kerkenraad heeft voor de komende 4 jaar het beleidspolan van onze kerk weer geactualiseerd.
Dit 'Concept-beleidsplan 2020-2023' is via onze website ter inzage t/m 31 mei 2020. Reacties op dit beleidsplan zijn van harte welkom bij Kerkenraad en predikant.

De Kerkenraad.

meer
 
Brief van de Classis Fryslan 12 maart 2020

meer
 
Beleidsplan 2016-2019

In december 2015 heeft de kerkenraad, na een presentatie en inspraak op de gemeenteavond in november, het nieuwe beleidsplan van onze gemeente vastgesteld. Het is 'een plaatsbepaling, intentieverklaring en richtlijn voor de komende vier jaren' (p. 4). Hier kunt u het eens goed nalezen.

meer