algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
7 april              €82 Kerk in Actie, 40-dagenproject, Rwanda
14 april            €169,50 Samenwerkende Hulporganisaties, noodhulp Idai
18 april            €186,20 Kerk in Actie: Klimaatproject en inkomensverbetering Bangladesh
21 april            €147,95 Kerk in Actie: Versterk de kerk in Pakistan
28 april            €47,80 Budget-maatjes Fryslân
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
19 mei Red een Kind
26 mei Kerk in Actie: Overleven in burgeroorlog in Zuid-Soedan
30 mei Diaconie in Nijland
2 juni   Light for the World
9 juni   Kerk in Actie: Kameroen
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet gegeven aan: 7 april dhr. L.S. Makkink, Jongedyk; 14 april mw. A. Lijklama à Nijeholt-IJkema, Bolsward; 18 april mw. D. de Boer-Bakker, Singel; mw. H. Beuckens-Winia, Tramstrjitte; 21 april dhr. J.J. Spoelman, Roordastrjitte; 28 april mw. A . Reijenga-Abma, Wommels.

Diaconiereisje
De uitnodiging voor het diaconiereisje ontvangt u tegelijk met dit Ringblad of anders binnenkort. Het belooft weer een mooi uitje te worden. Van harte uitgenodigd. We hopen op voldoende aanmeldingen zodat we er samen een fijne dag van kunnen maken.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending
Voorjaarszendingsweek
De opbrengst van de collecte in de voorjaarszendingsweek bedraagt €603,95. Alle gevers en ook de collectanten worden zeer bedankt voor deze mooie opbrengst. Het ingezamelde geld komt ten goede aan het 40-dagenproject ‘Een nieuw begin’ van Kerk in Actie.

Pinksterzendingsweek
Van 9 t/m 16 juni is de Pinksterzendingsweek. Er wordt gecollecteerd voor het project van Kerk in Actie ‘Bijbelverspreiding op het Chinese platteland’. Er worden in het grote China verschillende talen gesproken. Het lezen van de Bijbel in de eigen taal was een onvergetelijk moment voor Wang Chummin. ‘Alsof je eigen vader tegen je spreekt’, zei ze. ‘Ik kan dan wel Chinees lezen, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar als ik de Bijbel in mijn eigen taal lees, begrijp ik het veel beter. Het geeft zoveel voldoening! En zo blijft onze eigen taal ook in stand.’ De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij U aan. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingchina.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 
 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"
Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum