Van de kindernevendienst

Van de kindernevendienst
In de zomer lezen we uit het Evangelie van Lucas. Lucas vertelt hoe Jezus door Israël reist om overal te vertellen over Gods koninkrijk. Overal waar hij is, komt de wereld tot bloei: Jezus trekt een spoor van geluk door de straten. We horen hoe hij mensen uitnodigt om met hem mee te gaan, op weg naar een nieuw begin. Het thema dat we bij deze verhalen gekozen hebben is: Dit doe ik voor jou. Jezus laat zien wat God voor mensen doet. En hij moedigt ons aan om hetzelfde te doen.
9 juni – Handelingen 2:1-11 – Pinksteren - Woorden
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Alle mensen horen precies wat er wordt gezegd, ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.
16 juni – Johannes 3:1-16 – Mag ik iets vragen?
Nikodemus, een Farizeeër, gaat ’s avonds laat naar Jezus. Hij heeft veel vragen. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hoe kan hij opnieuw tevoorschijn komen uit de buik van zijn moeder?
23 juni – Lucas 8:26-39 – Ik maak je los
In het verhaal van deze zondag komen we een man tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. De man gaat naar huis en vertelt iedereen wat er gebeurd is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.
30 juni – Lucas 9:51-62 – Waar wil je heen?
Jezus is met zijn leerlingen rechtstreeks op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Maar steeds komt er iemand die zegt: ‘Je kunt ook hier langs, dan kom je er ook wel’. Wat doet Jezus in zo’n situatie? En wat doe jij?

Welkom allemaal! Namens de leiding,
Dorine, Pytrik, Tjallina, Anja Tine en Christien

 
terug